Garancija 24 mjeseca
Kupci Auto salona Kramar imaju jedinstvenu mogućnost garancije na vozila 24 mjeseca u suradnji sa Central Osiguranje d.d., a sve informacije vezano za istu možete dobiti od naših prodajnih savjetnika u svim našim prodajnim salonima.

POSEBNI UVJETI ZA OSIGURANJE GARANCIJA ZA RABLJENA VOZILA

UVODNE ODREDBE

[1] U ovim Uvjetima znači:
1] osiguratelj – CENTRAL OSIGURANJE d.d. s kojim je zaključen ugovor o osiguranju;
2] ugovaratelj osiguranja - osoba koja je s osigurateljem sklopila ugovor o osiguranju;
3] osiguranik - osoba čiji je imovinski interes osiguran;
4] osigurani slučaj – događaj prouzročen osiguranim rizikom čijim ostvarenjem nastaje obveza osiguratelja po ovom ugovoru;
5] svota osiguranja – najviši iznos obveze osiguratelja po jednoj izdanoj garanciji;
6] premija osiguranja - iznos koji ugovaratelj osiguranja plaća temeljem ugovora o osiguranju;
7] polica osiguranja - isprava o zaključenom ugovoru o osiguranju;
8] garancija – garancija koja pokriva troškove dijelova i rada servisera kod kvara dijelova vozila koji su unaprijed konkretno navedeni u ovim Uvjetima osiguranja;
9] vozilo – motorno vozilo koje po propisima o sigurnosti prometa na cestama podliježe obvezi registracije te po propisima o registraciji mora imati prometnu dozvolu;
10] rabljeno vozilo – vozilo od čije je prve registracije prošlo najmanje tri mjeseca ili koje je prešlo put od najmanje 3000 km, u protivnom vozilo se smatra novim;
11] stvarni kilometri – stvarno pređeni broj kilometara bez podešavanja mjerača kilometraže.

PREDMET OSIGURANJA

Članak 1.

[1] Predmet osiguranja u smislu ovih Uvjeta je garancija za ispravan rad dijelova vozila navedenih u Članku 4. stavku [1] ovih Uvjeta i to za određeno vrijeme i pod uvjetima definiranim odredbama ovih Uvjeta.
[2] Osiguranjem se pokrivaju troškovi popravka ili zamjene dijelova vozila pokrivenih garancijom, ako sastavni dio u roku trajanja osiguranja, neposredno i nevezano za kvarove dijelova vozila koji nisu obuhvaćeni garancijom, izgubi svoju tehničku funkcionalnost.
[3] Uvjet za izdavanje garancije je tehnička ispravnost dijelova vozila pokrivenih garancijom u trenutku sklapanja Ugovora o osiguranju.
[4] Predmet garancije mogu biti rabljena osobna vozila, kombi vozila, terenska i dostavna vozila do najveće dopuštene mase od 3,5 tone čiji je vlasnik fizička ili pravna osoba sa sjedištem, odnosno boravištem u Bosni i Hercegovini.
[5] U trenutku početka važenja garancije vozilo, koje je predmet garancije, ne smije imati više od ukupno 200.000 prijeđenih stvarnih kilometara. Vozilo mora imati servisnu knjižicu ili potvrdu o ispravnosti koju izdaje od strane osiguravatelja ovlaštena organizacija (tehnički pregled vozila).
[6] Predmet garancije po ovim Uvjetima ne mogu biti vozila:

1] koja će se koristiti u komercijalne svrhe [taksi vozila, vozila rent-a-car, vozila auto škola, vozila za kurirske usluge i dostavu paketa, vozila koja se koriste za komercijalni prijevoz putnika, vozila hitne pomoći i sl.];
2] na kojima nisu bili provedeni radovi održavanja, servisa ili njege, koje zahtijeva proizvođač;
3] marke i tipa: Alfa Romeo 8C; Audijeve model RS, S i R8; Aston Martin; Bentley, BMW M-seriju, Alpina; Bugatti; De Tomaso; Ferrari; Mustang; Honda Insight, S2000; Hummer; Jaguar; Jensen; Lada Niva; Lamborghini; Lotus; Maserati; Maybach; Mazda RX model; Mercedes Benz AMG, SLR, SLS; MG; Mitsubishi EVO model i MIEV; Morgan; Nissan GT-R, 350Z, 370 Z; Opel OPC; Infiniti; Porsche; Rolls Royce; Smart modele Brabus; Ssang Yong; Subaru SVX; Toyota Supra; TVR; Američke modele vozila [osim Ford Cougar, Explorer, GM i Chrysler];
4] čija zapremina prelazi 4000 ccm.
[7] Naknada troškova po osnovi garancije odnosi se na vozilo koje je navedeno u polici osiguranja.

OSIGURANI RIZIK

Članak 2.

[1] Po ovim Uvjetima osiguratelj se obvezuje naknaditi štetu koja može nastati ako se neki dio vozila koji je pokriven garancijom pokvari tijekom ugovorenog garantnog roka.
[2] Pod pojmom kvar podrazumijeva se iznenadni i nepredvidljivi prestanak rada vozila koji nastaje uslijed greške na mehaničkim dijelovima ili elektroničkoj opremi, koja dovodi do onesposobljavanja vozila i pokriven je garancijom.
[3] Izraz kvar ne odnosi se na događaje kao što su opći opozivi proizvoda, rutinske ili druge servisne provjere, pregledi ili ugradnja dodatne opreme.
[4] Defekt gume, krađa, požar, lom stakla, izgubljeni ključevi, zaključavanje ključeva u vozilu, krivo gorivo, nestanak goriva, nedostatak tekućine [primjerice maziva, ulja, rashladne tekućine] i kvar prikolice ne smatraju se kvarovima u smilsu ovih Uvjeta.
[5] Ne smatraju se kvarom i nisu osigurani po ovim Uvjetima i slijedeći slučajevi:
1] Istrošenost uslijed uporabe, odnosno prirodna istrošenost dijelova (kočione obloge, kočioni diskovi, obloge spojki, filteri, svjećice za paljenje, sredstva za podmazivanje, sredstva za zaštitu od smrzavanja, pogonska sredstva), materijala i redovno održavanje vozila;
2] Akumulatori, opruge, amortizeri, zračni jastuci, osigurači, rasvjetna tijela, gumeni dijelovi (klinasti remenja, zupčasto remenje, crijeva,manšete osovina, metlice brisača itd.), katalizatori ispušnih sustava, autogume sa naplatcima;
3] Inspekcija i čišćenje ili njega vozila;
4] podešavanja i dodatna čišćenja;
5] razbijena i izgrebana stakla;
6] zamjena dijelova deformiranih zbog vanjskog oštećenja;
7] podešavanje kotača i provjera tlaka u gumama;
8] podešavanje trapa i geometrije kotača;
9] zamjena i podešavanje zupčastog remena;
10] čišćenje hladnjaka;
11] čišćenje cijevi za gorivo, filtera goriva, sustava za ubrizgivanje goriva, pumpe za gorivo i rezervoara goriva koje je potrebno zbog onečišćenog goriva;
12] podešavanje svijetala, zamjena žarulja, zamjena metlica brisača;
13] štete nastale zbog nezgode tj. neposrednog izvanrednog vanjskog događaja nastalog zbog utjecaja mehaničke sile.

ISKLJUČENJE OBVEZE OSIGURATELJA

Članak 3.

[1] Osiguranjem nisu pokriveni troškovi koje pokriva važeća tvornička garancija proizvođača vozila ili su pokriveni drugim ugovorima o osiguranju, odnosno troškovi koje nadoknađuje treća osoba ili proizvođač kada izvršava popravak u sklopu dobre volje ili ukoliko se radi o grešci u izradi ili materijalu koja se pojavljuje kod određenih vrsta vozila u većem broju [serijske greške].
[2] Osiguranjem nije pokriven ni kvar u koliko se dogodi u prvih petnaest dana, odnosno u prvih 500 km pređenih od dana ugovaranja police.
[3] Osiguratelj nije u obvezi izmiriti odštetni zahtjev ako su nastali troškovi prouzročeni ostvarenjem neosiguranih rizika, odnosno ako je šteta uzrokovana:
1] neodržavanjem, odnosno ako vozilo nije bilo servisirano sukladno preporukama proizvođača i trgovca vozila uz toleranciju od 30 dana ili 1000 km od preporuke proizvođača;
2] kvarom dijelova zbog slučajnog oštećenja, pogrešne upotrebe ili nebrige;
3] uporabom vidljivo oštećenog dijela, osim ako šteta dokazano ne stoji u uzročnoj vezi s potrebnim popravkom dijela ili je dio u trenutku nastanka štete bio barem privremeno popravljen od strane stručne osobe;
4] nepažnjom od strane osiguranika;
5] korozijom;
6] bilo kakvim stranim tijelom koje uđe u ili dođe na neki dio;
7] neservisiranjem vozila;
8] pregrijavanjem;
9] smrzavanjem;
10] zlouporabom;
11] poplavom ili prodiranjem vode;
12] nesretnim slučajem uslijed požara ili opasnosti na cesti;
13] uslijed više sile [ primjerice: potresa, oluje, tuče, mraza, udara groma], požara, ratnih djelovanja, obustavama rada, zapljenom ili ograničenjem od strane službenih vlasti, javnim zabranama, eksplozijom uređaja kao i atomskim i radioaktivnim zračenjima;
14] sudjelovanjem u motorističkim sportovima i odgovarajućim testnim vožnjama ili treninzima za utrku;
15] zbog neispravne prikolice;
16] vandalizmom ili krađom;
17] kvarom koji je rezultat ugradnje zamjenskih dijelova ili dodatne opreme koju proizvođač nije odobrio;
18] prijevarom od strane ugovaratelja ili osiguranika;
19] zbog propusta počinjenih namjerno ili uslijed grube nepažnje osiguranika;
20] zbog promjene prvobitne konstrukcije vozila [primjerice: tuning, uklanjanje ograničenja maksimalne brzine vozila, promjena motora na plinski pogon ili montaža dijelova koji nisu dozvoljeni od strane proizvođača];
21] zbog neispunjenja zakonskih ili ugovornih obveza osiguranika.
[4] Osiguranjem nisu pokriveni troškovi uzrokovani kvarom na vozilima koja se stalno ili privremeno koriste u komercijalne svrhe [npr. taxi, rent-a-car vozila, auto škole, vozila izrađena po narudžbi ili preinačena vozila].
[5] Isključeni su odštetni zahtjevi koji se odnose na troškove zbog oštećenja tereta i gubitak zarade nastale zbog kvara vozila.

OPSEG OBVEZE OSIGURATELJA

Članak 4.

Osiguratelj je u obvezi nadoknaditi slijedeće troškove koji nastanu kao posljedica osiguranih rizika iz Članka 2. ovih Uvjeta i to kako slijedi:
[1] Troškovi dijela vozila i njegove zamjene naknađuju se u slučaju kvara vozila i pokriveni su za slijedeće dijelove vozila prema specifikaciji:
1] motor - blok motora, kućište radilice, glava motora, kružna kućišta motora, svi unutrašnji dijelovi spojeni s protokom ulja, pogonski lanci/remenje s natezačima, hladnjaci za ulje, prekidači uljnog tlaka, kućišta uljnog filtera i zamašnjak s prstenastim zupčanikom;
2] ručni/automatski mjenjač - kućište mjenjača, sve unutarnje komponente uključujući konverter okretnog momenta i upravljački uređaj automatskog mjenjača;
3] pogonske osovine/diferencijal - kućište diferencijala [pogon preko prednjih i/ili zadnjih kotača] uključujući sve unutarnje komponente;
4] prijenos snage – kardansko vratilo, poluosovine, kinetički zglob i sustav za proklizavanje, senzori za broj okretaja, elektronički upravljački uređaj, prekidač, hidraulična jedinica, spremnik pritiska i pumpa sustava [npr. kod automatskog ili poluautomatskog mjenjača];
5] sustav upravljanja - mehanički ili hidraulični upravljač ili letva volana sa svim unutrašnjim dijelovima, hidraulična pumpa sa svim unutrašnjim dijelovima, električni pomoćni motor upravljača i elektronske komponente;
6] kočnice – glavni kočioni cilindar, servo uređaj kočnica, regulator raspodjele sile kočenja, hidraulička jedinica s blokom ventila, antiblokadni sistem (ABS) sa dijelovima; elektronski upravljački uređaj, senzor broja okretaja;
7] sustav goriva - pumpa za gorivo, pumpa ubrizgavanja;
8] sustav elektrike i elektronike – alternator s kontrolnom jedinicom, starter, elektronski dijelovi uređaja za paljenje s kablom za paljenje kao sastavnim dijelom;
9] sustav hlađenja – pumpa za vodu, hladnjak grijanja, visko-spojka ventilatora;
10] sustav pasivne sigurnost – sustav za sigurnosne pojaseve.
[2] Popravcima obuhvaćenim garancijom smatraju se i testiranje, mjerenje i postavljanje [po prosječnom radnom vremenu propisanom od strane proizvođača], samo ako su povezani s popravkom štete iz garancije.
[3] Troškovi vuče, smještaja, prehrane, telefona, goriva, cestarine, parkiranja i ostali slični troškovi koji mogu nastati uslijed kvara vozila s ugovorenom garancijom nisu predmet osiguranja i osiguratelj nije u obvezi nadoknaditi takve troškove, a koji se mogu ugovoriti po posebnim uvjetima.

IZNOS OSIGURANJA I NAKNADA TRAŠKOVA

Članak 5.

[1] Maksimalna obveza – svota osiguranja osiguratelja po šteti te ukupno po izdanoj garanciji ograničena je na iznos naveden na polici.
[2] Troškovi rada koji su nastali iz garancije nadoknađuju se sukladno propisima proizvođača o prosječnom radnom vremenu potrebnom za popravak, a troškovi dijelova nadoknađuju se najviše do visine neobvezujuće preporučene cijene proizvođača.
[3] Osiguranik sudjeluje u šteti (franšiza) sa 10 % od iznosa štete ukoliko u momentu nastanka štete nema važeću policu autoodgovornosti u Central Osiguranju.
[4] Osiguranik sudjeluje u šteti sa 25% od iznosa štete ukoliko je osigurano vozilo od dana zaključenja police do dana nastupanja štetnog događaja prešlo više od 15.000km, odnosno 50% ako je osigurano vozilo prešlo više 30.000km.

OBVEZE KORISNIKA GARANCIJE KADA NASTANE OSIGURANI SLUČAJ

Članak 6.

[1] Kad nastane osigurani slučaj korisnik garancije je dužan:
1] o tome obavijestiti osiguratelja u roku od 3 dana, a u svakom slučaju prije početka popravka vozila, usmeno, telefonom, pisanim putem na adresu sjedišta osiguratelja ili putem e-maila na adresu stete@central-osiguranje.com i zatražiti upute za provođenje popravka;
2] poduzeti sve propisane, ugovorene i ostale potrebne radnje koje služe razrješavanju uzroka, tijeka i posljedica osiguranog rizika kao i ograničenju posljedica nastale štete i pri tom se pridržavati uputa osiguratelja;
3] osiguratelju omogućiti provjeru o uzroku i visini štete i predočiti mu originalne dokaze o visini štete.
[2] Uz prijavu osiguranik je dužan dostaviti slijedeću dokumentaciju:
1] dokaz da je vozilo uredno servisirano u skladu s rasporedom koji je odredio proizvođač;
2] dokumentaciju iz koje je vidljiv uzrok kvara;
3] račune, odnosno ponudu za popravak vozila iz koje je se mora utvrditi vrsta radova na vozilu, cijene rezervnih dijelova i cijene troškova rada;
4] ostalu dokumentaciju koju po potrebi zatraži osiguratelj.

ISPLATA ŠTETE

Članak 7.

[1] Kada se dogodi osigurani slučaj, Osiguratelj je dužan isplatiti naknadu u roku do 14 dana, računajući od kada je Osiguratelj dobio obavještenje da se osigurani slučaj dogodio.
[2] Ali ako je za utvrđivanje postojanja Osigurateljeve obveze ili njenog iznosa potrebno izvjesno vrijeme, ovaj rok počinje teći od dana kada je utvrđeno postojanje njegove obveze i njen iznos.
[3] Ako iznos Osigurateljeve obveze ne bude utvrđen u roku određenom u prvom stavu ovog Članka, Osiguratelj je dužan, na zahtjev ovlaštenog lica isplatiti iznos nespornog dijela svoje obveze na ime predujma.
[4] Osiguraniku se naknađuje stvarni iznos osiguranih troškova prema opsegu pojedinih pokrića definiranih u Članku 4. umanjen za franšizu iz Članka 5.

POČETAK I PRESTANAK OSIGURATELJNOG POKRIĆA

Članak 8.

[1] Obveza osiguratelja iz ugovora o osiguranju, ako nije drugačije ugovoreno, počinje po isteku 24-tog sata dana koji je u ispravi o osiguranju naveden kao početak osiguranja, ako je do toga dana plaćena cjelokupna premija ili prva rata premije, odnosno nakon isteka 24-tog sata dana kada je premija plaćena, ako nije drugačije ugovoreno, a prestaje po isteku 24-tog sata koji je u ispravi o osiguranju naveden kao dan isteka trajanja osiguranja.
[2] U slučaju da je vozilo koje je pokriveno garancijom uništeno ili nestalo, ugovoreno osiguranje prestaje danom nastanka totalne štete.

PRAVNA SITUACIJA NAKON NASTANKA OSIGURANOG SLUČAJA

Članak 9.

[1] Nakon osiguranog slučaja u kojem je vozilo koje je predmet osiguranja, djelomično oštećeno i ukupno isplaćeni iznos po toj garanciji je manji od utvrđenog iznosa osiguranja iz Članka 5. stavka [1] ovih Uvjeta, osiguranje i dalje ostaje na snazi.
[2] U slučaju isplate odštetnog zahtjeva po pojednoj garanciji u visini iznosa osiguranja navedenog u Članku 5. stavku [1] ovih Uvjeta zbog jednog ili više osiguranih slučajeva, ugovor o osiguranju prestaje.
[3] U slučaju odjave vozila zbog uništenja, rashodovanja, stavljanja izvan prometa (mirovanja), promjene vlasnika vozila ili krađe vozila, Osiguravatelj je u obvezi na zahtjev Osiguranika vratiti neiskorišteni dio funkcionalne premije po principu pro rata temporis, ako se do dana zahtjeva nije ostvario osigurani slučaj.

PREMIJA

Članak 10.

[1] Premija se obračunava i plaća u ugovorenim rokovima, a koja ovisi od kubikaže vozila i ugovorenih svota osiguranja.
[2] U slučaju sklapanja ugovora sa trajanjem kraćim od godine dana, premija se modificira u skladu sa periodom trajanja osiguranja po principu pro rata temporis.
[3] Ugovaratelj je dužan platiti premiju jednokratno prilikom izdavanja police ako nije drugačije ugovoreno.
[4] Ukoliko ugovaratelj ne plati premiju u ugovorenom roku, ne postoji obveza osiguratelja da nadoknadi štete nastale po osnovu predmetne police.

TERITORIJALNA VALJANOST OSIGURANJA

Članak 11.

Osiguratelj pokriva troškove čiji je uzrok nastao na području Bosne i Hercegovine, kao i na području zemalja Europe za vrijeme godišnjih odmora ili poslovnih putovanja koji nisu duži od 30 dana.

IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE SPOROVA

Članak 12.

[1] Sve osobe koje svoj pravni interes crpe iz ugovora o osiguranju zaključenom prema ovim Uvjetima, prvenstveno će sve svoje eventualne sporove sa osigurateljem, koji proizlaze ili su u vezi sa predmetnim ugovorom o osiguranju, nastojati riješiti sporazumno. Pritužba koja se odnosi na pružanje usluga osiguranja odnosno izvršenja obveza iz ugovora o osiguranju podnosi se usmeno na zapisnik kod Društva, pismenim putem na adresu Društva, putem faksa ili na e-mail adresu info@central-osiguranje.com u roku od 15 dana od primitka odluke na koju se odnosi pritužba ili od dana saznanja za razlog pritužbe. Pritužba obavezno mora sadržavati ime i prezime te adresu podnositelja fizičke osobe te tvrtku, sjedište te ime i prezime odgovorne osobe podnositelja pravne osobe, razloge i zahtjeve pritužbe, eventualne dokaze i isprave , datum i potpis podnositelja te punomoć za zastupanje ako je podnesena od strane punomoćnika. Društvo je dužno u roku od 15 dana pismenim putem odgovoriti na pritužbu sa uputom o daljnjim mogućnostima.
[2] Sporna pitanja vezana uz utvrđivanje uzroka i visine štete, odnosno uzroka i opsega posljedica koje se mogu pripisati osiguranom slučaju, subjekti ugovora o osiguranju rješavat će u mirnom postupku.
[3] U slučaju da se unatoč nastojanjima sporazumnog rješavanja spora sukladno prethodnom opisu obveznog postupanja ne uspije postići mirno rješenje spora, za sudske sporove ugovara se nadležnost stvarnog nadležnog suda prema mjestu sklapanja ugovora o osiguranju.

NADLEŽNOST U SLUČAJU SPORA

Članak 13.

U slučaju spora između ugovaratelja osiguranja odnosno osiguranika i osiguratelja, nadležan je stvarno nadležni sud prema mjestu sklapanja ugovora o osiguranju.

PRIMJENA ZAKONA

Članak 14.

Na odnose koji nisu uređeni ovim Uvjetima primjenjuju se odredbe Zakona o obveznom odnosima.
Ovi Posebni uvjeti osiguranja garancija za rabljena vozila stupaju na snagu i primjenjuju se od 01.06.2020. godine.